Hvad kan du borgerdesigne?

Der er mange og komplekse velfærdsudfordringer, men ikke alle egner sig til at blive undersøgt med metoden ”At borgerdesigne”. Problemstillinger uden umiddelbare løsninger og med manglende eller utydelige borgerperspektiver er relevante. Sådanne problemer vil uden tvivl være påvirket af overgange mellem søjler og sektorer, og løsningerne vil kunne findes ved bedre at forstå problemet fra mange perspektiver.

Så led efter:

  • Manglende perspektiver – fra borgere og fagprofessionelle
  • Uklarhed, uigennemskuelighed og kompleksitet
  • Uenighed om de rigtige løsninger
  • Negativ indflydelse på mange menneskers liv
  • Forkert brug af ressourcer

Det kan være problemstillinger med politisk og strategisk bevågenhed. Det kan være problemstillinger, der allerede er velbelyste i forskningsmæssige sammenhænge, men hvor borgerperspektiverne mangler. Det kan også være problemstillinger, som handler om sårbare mennesker, der ikke passer ind i systemernes kategorier. Vi ved ikke meget om dem og deres liv, fordi de falder udenfor såvel sundhedsfaglige diagnoser som socialfaglige målgrupper. Den rigtige hjælp står ikke parat, fordi det er uklart, hvad den skal bestå i og hvem, der kan tilbyde den.

Hvor store problemer?

Problemet kan være strategisk overordnet, som f.eks. indsatsområdet Unge og angst. Ensomhed kunne være et andet eksempel. Forebyggelse af akutte indlæggelser kunne være et tredje. Problemet kan også være anderledes fokuseret og konkret som, hvordan pårørende kan være med til at skabe et bedre Psykiatriens Hus. Eller hvordan borgere bidrager til udvikling af et Sundhedshus. Eller hvordan borgere aktivt bliver inddraget i udarbejdelsen af en ny diabeteshandleplan.

Borgerdesignprocessen vil åbne for nye måder at forstå de konkrete sammenhænge på, og dermed skabe et bedre beslutningsgrundlag. Samtidig involverer og mobiliserer processen de personer, der netop nu og her er en del af problemet, og derfor også er aktører i den kommende løsning.

Processen starter, når en strategisk ledelse er enige om problemstillingen og sætter holdet, der skal arbejde med den.