Om metoden

Vi tror på, at de store velfærdsproblemer ikke løses med mere systemsnak. Det handler om at skabe bedre velfærd, og det starter og slutter hos borgerne. Borgerne er også eksperter, og deres perspektiver kan påvirke strategiske ledere til at træffe nye og anderledes beslutninger. Det er derfor Borgerdesign kobler borgerperspektiver direkte på strategisk ledelse.

”At borgerdesigne” er en systematisk metode. Vi undersøger de store velfærdsudfordringer ved at gå rundt i problemerne og samle de mange aktørers perspektiver. Den konstante bevægelse mellem borgerperspektiver og de faglige perspektiver giver en større forståelse af problemerne. Det kvalificerer beslutningsgrundlaget for de strategiske ledelser på tværs af sektorerne. Med bedre beslutninger får vi bedre løsninger, der involverer de rigtige aktører.

Borgerdesign krydser grænser

Vi ved, at vi ikke får løst velfærdsudfordringerne ved kun at involvere aktører på samme niveauer. Det er ikke nok at samarbejde på tværs af sektorer med aktører på samme strategiske niveau i kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer.

Borgerdesign krydser derfor grænser både på tværs af sektorer og på langs i siloerne og samarbejder med borgere, pårørende, civilsamfundsaktører, medarbejdere og ledelser på alle niveauer. Vi skaber sammenhæng ved at koble strategierne og de mennesker, det handler om.

Så hvorfor vælge at borgerdesigne?
  • Borgerdesign bygger på empati og bevæger de mennesker, der er med
  • Metoden påvirker strategiske ledelser til at træffe bedre beslutninger
  • Den styrker det tværsektorielle samarbejde og motiverer til fælles ledelse
  • Arbejdet er systematisk og involverende – og borgere og fagprofessionelle er med hele vejen