Introduktion til Borgerdesign

Kom og hør mere og vurder om du kan bruge metoden At borgerdesigne i dit arbejde – alle er velkomne.

Læs mere og tilmeld dig her

Lær at borgerdesigne

Hvis du er en af dem, der savner inspiration og/eller en systematisk metode, så lær at borgerdesigne.

I løbet af ca. 6 uger fører vi dig gennem metoden og de principper, der ligger bag. Og du får mulighed for at dykke ned i flere af de enkelte værktøjer.

Dette forløb er en prototype for, hvordan vi fremover skal tilbyde kurser i metoden At borgerdesigne. Det er derfor gratis at deltage – mod at du bidrager med konstruktiv kritik til form og indhold.

Borgerdesign – Fælles sparring

Næste fælles sparring bliver i efteråret og annonceres her på hjemmesiden.

Er du i gang med en inddragelsesproces og bruger du metoden At borgerdesigne? Har du brug for sparring fra andre, der er midt i det samme arbejde?

Læs mere og tilmeld dig her

OECD – Observatory of Public Sector Innovation

Vi har på opfordring af COI – Center for offentlig innovation – søgt om at blive optaget i OECD/OPSI’s trend-rapport og på deres digitale database.

Announcement: #CallforInnovations at the Edge of Government

OECD – Observatory of Public Sector Innovation

Her er en skabelon….

Du kan finde skabelonen her