Indsigter fra en borgerdesignproces på høreområdet i Region Midtjylland, 2020
Sker døden altid på borgerens præmisser?

Artikel om borgerdesignproces i Projekt Livets afslutning, 2019

Hvordan er det at være pårørende?
Medarbejdernes indsigter fra Psykiatriens Hus i Aarhus

Medarbejdere i Psykiatriens Hus i Aarhus har haft samtaler med pårørende. Indsigterne herfra danner grundlag for en workshop med pårørende, medarbejdere og foreninger om det fremtidige samarbejde mellem pårørende og Psykiatriens Hus.

Download præsentationen her

Ineva’s evaluering af Borgerdesign 2018/2019

Medarbejdere i Psykiatriens Hus i Aarhus har haft samtaler med pårørende. Indsigterne herfra danner grundlag for en workshop med pårørende, medarbejdere og foreninger om det fremtidige samarbejde mellem pårørende og Psykiatriens Hus.

Download præsentationen her

Hvad har vi lært
En rapport om eksperimentets første år
De første resultater
En rapport om Borgerdesigns første projekt.
Unge og diabetes 1
Resultater og proces i et tværsektoriel samarbejde.
Designing for mind shift
En artikel om metoden at borgerdesigne