Borgerdesign blog


Unges mistrivsel - at være både/og i et enten/eller samfund

15/08-2018 af Trine Naldal og Kirsten Engholm
Psykisk sårbarhed
unges mistrivsel
samarbejde på tværs
sundhedssamarbejde
civilsamfund
Mange unge mistrives, men er ikke så dårlige, at de matcher diagnoser og målgrupper. De unge befinder sig i et vakuum, hvor kun ganske lidt sker. Det er både dyrt og forkert.

Prototypen Ligeværdige partnerskaber - en samskabelse

16/02-2018 af Trine og Kirsten
samskabelse
borgerinddragelse
tværsektorielt samarbejde
sundhedssamarbejde
Vi er på godt og ondt midt i den store fortælling om samskabelse. Vores prototype på Ligeværdige partnerskaber er en del af den fortælling.

Diabulimi - verdens farligste spiseforstyrrelse

01/11-2017 af Trine Naldal
diabetes
spiseforstyrrelse
tværsektorielt samarbejde
Borgerdesign interesserer sig for ulighed i sundhed. Det er der også mange andre, der gør – blandt andre engelske BBC og Berlingske. I Borgerdesigns arbejde med Diabetes 1 og unge får vi øje på et stigende problem blandt unge, der ud over diabetes også lider af en spiseforstyrrelse. Kombinationen kaldes diabulimi.

Shared doctoring – og ligeværdighed

18/10-2017 af Kirsten Engholm
logic of choise - logic of care
ligeværdighed
beslutningstagen
Annemarie Mol
Borgerdesign har blik for det dobbelte perspektiv. Vi bevæger os mellem system og borger. Det er der også mange andre, der gør, bl.a. Annemarie Mol, der har skrevet 'The Logic of Care – Health and the problem of Patient Choice'.