SUNDHED ER NOGET,
VI SKABER SAMMEN

Hvad er Borgerdesign?


Borgerdesign er et velfærdseksperiment. Vi arbejder for, at borgere som erfaringseksperter kan inspirere til fælles ledelse på tværs af sektorer. Målet er et bedre og mere sammenhængende sundhedsvæsen - som også hænger sammen for borgerne. 

 

Borgerdesign arbejder på tværs af sektorer og hører hjemme i sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland.

 

Fra august 2016 til december 2017 arbejdede vi i Aarhusklyngen med problemstillingerne Psykisk sårbare unge voksne og Diabetes 1 og unge. Vi udviklede samtidig metoden 'At borgerdesigne', som vi spreder og videreudvikler i 2018-19.

 

I 2018-19 ejes vi af Region Midtjylland og de fire kommuner: Aarhus, Silkeborg, Skive og Viborg. Vi arbejder sammen med Psykiatriens Hus i Aarhus og projektet Livets afslutning i Midtklyngen

 

I foråret 2019 laver vi endvidere borgerinddragelsesprocesser sammen med Lemvig Kommune og Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland i forbindelse med udviklingen af Lemvig Sundhedshus

 

   

Hvorfor


Det hele handler om at skabe bedre sundhed, og det starter og slutter hos borgerne. Vi tror på, at de store sundhedsproblemer ikke løses med mere systemsnak, men med tillid til, at borgere, fagfolk, uddannelser, arbejdspladser og civilsamfund er ligeværdige aktører, når vi vil skabe betydelige forbedringer i menneskers liv. Vores arbejde bygger på tre grundlæggende principper:

 

Hvordan


Borgerne er som erfaringseksperter vigtige samarbejdspartnere. De bevæger sig på tværs af sektorerne og tilfører derfor afgørende viden og erfaring. De er aktive medskabere i arbejdet på lige fod med de fagprofessionelle.

 

 

At Borgerdesigne

Her kan du læse meget mere om metoden.

HVAD HAR VI LÆRT – EKSPERIMENTETS FØRSTE ÅR: SAMARBEJDE OG METODE

“Da det tværgående samarbejde skal være med til at mobilisere ledelse på tværs, er det vigtigt, at klyngeledelsen anerkender, at beslutningsprocesserne er anderledes end i egen organisation og derfor tager ekstra tid.”

UNGE MED DIABETES 1

“Jeg har ikke haft overskud til et studiejob – det er fuldtid at passe min diabetes. Det handler ikke om de udgifter jeg har, men om de penge jeg ikke kan tjene.” - Celine 26 år

Livet med Diabetes 1 - borgerrejser

Borgerrejserne illustrerer en periode af Marias og Peters liv med diabetes 1 set fra deres perspektiv.

PSYKISK SÅRBARE UNGE VOKSNE

”Facebook-kulturen er helt forfærdelig. Vi går efter det perfekte – 12-tallerne. Det er muligt at få 12, og hvis ikke jeg kan det, er der noget galt. Samtidig skal jeg være venner med alle – og alt skal være fucking spot-on. Det er et pres som ingen kan holde ud til at leve med” - Katrine 20 år, drømmer om at kunne klare en HF

Designing for mind shift

Ingerslev og Naldal

Proceedings of RSD5 Symposium, Toronto, 2016

SYSTEM // BORGER


De tværsektorielle sundhedsudfordringer er komplekse og løsningerne skal virke både for systemet og for borgerne. Derfor bevæger vi os hele tiden mellem det levede liv og det system, der skal hjælpe. Det er en bevægelse, der skal holdes i gang, og det kræver mod og vilje fra de mennesker, der er med.

Både fra borgerne som erfaringseksperter og fra de fagprofessionelle.

 

 

 

NYT


Nyt koncept for metoden At borgerdesigne

 

Vi samler vores foreløbige erfaringer og tilbagemeldingerne fra jer, der har arbejdet med metoden i et nyt og forbedret koncept. Det kommer til at bestå af principper, værktøjer og skabeloner. Konceptet er efter planen klar i efteråret, og det bliver tilgængeligt for alle.

 

 

Nye medarbejdere i Borgerdesign i 2019

 

Vi har ansat Trine Laura Overgaard Hasle den 1. marts og vi samarbejder endvidere med Susanne Hyldborg, Koncern HR Udvikling, RM på flere opgaver. Trine Naldal er stoppet i Borgerdesign den 1. maj. 

 

 

 Nyt om vores workshop Lær at borgerdesigne

  

Vi arrangerer løbende workshops om metoden At borgerdesigne. De er åbne for alle og du kan tilmelde dig her, så snart vi har datoerne klar for efteråret.

 

Når du går fra workshoppen, ved du mere om: 

  • Ligeværdighed på tværs 
  • Hvordan går jeg Rundt i problemet? 
  • Hvordan tolker jeg på indsigter fra de samtaler, jeg har haft med borgere og fagprofessionelle, i fællesskab med dem?
  • Hvad er Ligeværdige partnerskaber? 
  • Hvad er et Mulighedsrum? 
  • Hvordan afleverer jeg til beslutningstagere?

 

 Klik her for tilmelding

 

 

Mød os


Borgerdesign består af en engageret gruppe, som alle brænder for at løse sundhedsproblemer i fællesskab. Den daglige projektledelse varetages af Kirsten Engholm og Trine Hasle. Borgerdesign er altid åben for interesserede, der ønsker at være med eller selv eksperimentere med at borgerdesigne.

 

Vi hører hjemme på Olof Palmes alle 32 og på DOKK1 i Aarhus, men vi arbejder også ud fra flere steder i regionen. 

 

Kirsten Engholm Jensen

Kirsten Engholm Jensen

Tværsektoriel projektleder
+45 23691647
kiej@aarhus.dk

Trine Overgaard Hasle

Trine Overgaard Hasle

BORGERDESIGN EJES AF